O nás

 

     

Mateřská škola Kárníkova 4 je účelová budova, která byla postavena a otevřena

v listopadu 1977.

Od 1. září 2009 má čtyři třídy - ve třídách ZAHRÁDKA ,MOTÝLCI a BERUŠKY jsou věkově

smíšené skupiny dětí, další třída je SPECIÁLNĚ LOGOPEDICKÁ TŘÍDA SLUNÍČKA

se zaměřením na logopedickou práci,

odstraňování a nápravu vadné výslovnosti u dětí, na rozvoj a kulturu jejich

řeči v součinnosti s přípravou na vstup do ZŠ.

Všechny čtyři třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, tělovýchovným zařízením

(ribstole, švédská bedna, trampolína, kladina, žíněnka apod.)

V každé třídě je dostatek hraček, stavebnic a didaktických pomůcek.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Můj barevný svět", s tématickými částmi

tohoto programu jsou rodiče seznámeni na nástěnkách.

O děti se stará paní ředitelka, sedm zkušených kvalifikovaných učitelek,

dvě provozní zaměstnankyně, tři kuchařky a vedoucí školní jídelny .

Okolí naší školky umožňuje vycházky do prostředí lesa, do Zamilovaného háje, na několik

hřišť a lesoparku.

Tyto lokality umožňují dostatek podnětů pro spontánní činnosti, ale i pro ekoaktivity v souladu

se zaměřením naší školy.

                       

    

 

Výsledky poslední návštěvy ČŠI k nahlédnutí zde.