Provoz o letních prázdninách 2017

 

Naše mateřská škola zabezpečuje prázdninový provoz od 17. 7. do 28. 7. 2017

 

 Výdej přihlášek na prázdninový provoz - 10.4. 2017 na kmenových mateřských školách

v Řečkovicích a  Mokré Hoře kam dochází Vaše dítě během školního roku.

Příjem přihlášek na prázdninový provoz - 2.5. 2017 od 10 do 16 hod

Rozesílání e-mailů  o přijetí či nepřijetí na prázdninový provoz - od 9.5. 2017 

 

K přihlášce je nutné doložit Evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře, popřípadě

s Žádostí o přijetí do MŠ. Kopii vydá příslušná MŠ.

Přednostně jsou přijímány děti z mateřských škol v Řečkovicích a na Mokré Hoře, a to do

naplnění kapacity uvolněných míst v MŠ.

 

Děti navštěvující naší MŠ přihlášku nepodávají,  rodiče přihlásí ( odhlásí) své dítě prostřednictvím

přihlašovacích archů, které naleznete u vchodu do tříd.

Připomínáme rodičům, že jsou povinni uhradit školné za prázdninový provoz a to i v případě,

že dítě nebude do MŠ docházet. Poměrné školné bude činit 290, - kč.