ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROVOZ MŠ - školní rok 2016/17


6:30-16:45 hod.

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

adresa:                  Mateřská škola Brno, Kárníkova 4
                              621 00 Brno
telefon MŠ:            549273307
telefon kuchyně :   549271952


     --------------------------------------------------------------------------------

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY

Ředitelka:                     Mgr. Kračmerová Romana

Zástupkyně ředitelky: Bc. Nečasová Hana


Učitelky:


třída "Zahrádka" - Bc.Nečasová Hana

                                    Staňková Hana    

třída "Motýlci" -    Fojtíková Jana

                               Otřísalová Lenka

třída " Berušky" -   Halámková Svatava

                                 Bc.Hanušová Ilona

                                Brůhová Helena - asistent pedagoga

třída "Sluníčka" -   Mgr.Krejzová Klára

                                Mgr. Kračmerová Romana

                                Hana Jančíková -  asistent pedagoga

Školnice:
Ilona Drápelová

Provozní:

František Jančík - údržba
Patricie Brůhová - Kettnerová - úklid
Petra Cupáková - úklid

 

Vedoucí stravování:
Libuše Marková

Vedoucí kuchařka:
Dana Paulasová

Pomocná kuchařka:
Iveta Rossi


 

PŘÍCHOD A ODCHOD


Příchod do MŠ - 6:30 - 8:30 hod. (pozdějším příchodem rušíte naši výchovně vzdělávací činnost)

Odchod z MŠ - po obědě - 12:20- 12.50

                       odpoledne - 14.45 - 16:45 hod.

Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s učitelkou

(bezpečnostní důvody - MŠ je uzamčena).

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce,zodpovídají za to,

že je ditě zdrávo a nejeví známky onemocnění

----------------------------------------------------

ORGANIZACE PŘÍCHODU A ODCHODU

Ráno se schází všechny děti ve třídě Zahrádka - po příchodu své  p. učitelky odchází s dětmi do své třídy

( 7.00 hod.Sluníčka, 7.15 hod. Berušky, 7.15 hod. Motýlci)

Odpoledne – postupně se schází ve třídě Motýlci

(od 15.15 hod.Sluníčka, 16.00 děti ze Zahrádky,od 16.15 hod děti z Berušek).

------------------------------------------------------------------------

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ


Stravování:

Odhlašování a přihlašování stravy lze pouze na www.strava.cz/strava/?zarizeni=8556

Při náhlém onemocnění se strava vydává pouze první den nepřítomnosti v době11:15 - 11:30  pouze do jídlonosičů.

Ve třídě:

Dejte nám vědět, pokud víte, že je dítě nemocné nebo z jiného důvodu nebude přítomno v MŠ.

Dlouhodobější absenci je třeba písemně oznámit.

-------------------------------------------------------------------

PLATBY


Školné:

Dle školského zákona jsou od úplaty osvobozeny pouze  děti které

dovrší v daném školním roce věku 6 let.

Osvobození od úplaty se netýká dětí s odkladem školní docházky.

Platba  činí ve školním roce 2016/2017 částku 585.- Kč a  platí převodem na účet MŠ do patnáctého dne daného měsíce.

Číslo účtu 37837621/0100  ( platba školného, keramiky, kulturního fondu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stravné:

Platí se zálohově k poslednímu dni  dni předchozího měsíce (např. za měsíc říjen do 30.9.).

Děti, které ve školním roce dosáhnou :

7 let ( odklady školní docházky)   -  44Kč/den - záloha činí 968 Kč

3 - 6 let  -  40 Kč/den - záloha činí 880 Kč

Doporučujeme rodičům dát trvalý příkaz ve svém bankovním ústavu.

Na začátku školního roku 2016/ 17 při prvním příchodu do MŠ  Vám bude přidělen

 variabilní symbol Vašeho dítěte.

V červnu 2017 proběhne vyúčtování a na Váš účet bude poukázána částka za dny, 

kdy dítě nebylo přítomno v MŠ.

Platbu, prosím, provádějte zodpovědně.

Děkujeme

Číslo účtu 43-3503010247/0100  ( pouze platba stravného!)

--------------------------------------------------------------------------------------

Co budou Vaše děti potřebovat ?

Oblečení ve třídě: děti se ve své hře nejlépe cítí v pohodlném oblečení

( bavlněné tričko, hrací kalhoty, zástěrky)nezapomeňte na kapsičku na kapesník!

Dětem dejte papučky s pevnou patou, zdravotně nezávadnou!

Oblečení na odpočinek :pyžamko, případně i spací tenké ponožky, dle potřeby dítěte

Pobyt venku zima : nepromokavé oblečení přiměřené počasí, teplejší nepromokavou obuv,

čepici, šálu. Rukavice prosíme připevnit na gumu a provléct rukávy.

Pobyt venku-jaro+podzim : pohodlné sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu počasí,

pláštěnku,  tenisky, kšiltovku nebo klobouček, v horkých dnech nezapomeňte na tričko, trenýrky, sluneční brýle.

Čištění zubů po obědě: kartáček na zuby + zubní pastu (jednotné kelímky jsou zakoupeny)

Pitný režim: vlastní umělohmotný hrníček ze spodu podepsaný lihovou fixou

Všechny věci musí být označené i obuv musí být podepsaná!

Nezapomeňte tyto věci vzít 1x týdně domů na vyprání! Svým dětem při nástupu do školky 

pomůžete tím  že jim dáte takové oblečení, které z větší části zvládnout samostatně oblékat

a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit.

Pro svou jistotu i jistotu dětí  nezapomeňte na  náhradní spodní oblečení i punčocháče,

ponožky,košilku a především tepláky. Nehoda se může stát v každém věku!

Hračky a mazlíčci: Ve školce máme dostatek hraček, proto není nutné nosit hračky z domu.

Výjimkou může být plyšová hračka, polštářek či jiná věc na kterou je dítě citově vázáno při

usínání a při vzpomínce na rodiče.

------------------------------------------------------------------------------------

EVIDENCE VAŠEHO DÍTĚTE

    Nahlaste nám prosím každou změnu, kterou jste uvedli v přihlášce,

     evidenčním listu a zmocnění pro vyzvedávání dítěte.

     Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,

    oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění

    zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.

-----------------------------------------------------------------------------------------

BEZPEČNOST DĚTÍ

Upozorňujeme, že jste  povinni osobně dítě předat učitelce ve třídě!

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby

jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby

jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

Chceme vás také upozornit na nutnost kontroly papučí vašich dětí –papuče musí

mít pevnou patu, v případě, že jsou sešlapané, nebo se dělá „ žralok“ pořiďte

dětem nové obutí –hrozí nebezpečí úrazu.

Zahrada MŠ je určena na dopolední,případně odpolední pobyt dětí ve školce,

po vyzvednutí vašeho dítěte prosím opusťte prostor školní zahrady.Děkujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------

CO VAŠE DĚTI NEJVÍC  POTŘEBUJÍ PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY?

PŘEDEVŠÍM VAŠI PODPORU, pozitivní ladění na vstup dítěte do školičky

(noví kamarádi, pani učitelky, které se na každé dítě těší a pomůžou mu zvládnout

počáteční nejistotu, společné prožitky při hře, poznávání a objevování nového

v životě i pohádkách, písničky, cvičení, pobyt na zahradě, vycházky do lesa,

množství hraček, divadélka, výlety, apod.)

TĚŠÍME SE  NA  VÁS I VAŠE DĚTI!