Zaměstnanci

26.září 2022  |  

Personální obsazení školy ve školním roce 2023/2024

Ředitelka školy:        
Mgr. Romana Kračmerová

Zástupkyně ředitelky školy:         
Bc. Ilona Pánková


Třída Sluníčka:   
Mgr. Romana Kračmerová
Mgr. Klára Krejzová (logoped)
Hana Tieberová (učitelka)
Michaela Opatřilová, DiS.(asistent pedagoga)

Třída Včeličky:
Bc. Ilona Pánková
Jana Fojtíková

Třída Berušky:
Svatava Halámková
Lenka Otřísalová

Třída Broučci:
Hana Staňková
Dominique Krupičková


Školní jídelna:
Vedoucí kuchyně:         Libuše Marková
Vedoucí kuchařka:
      Lenka Sýs
Kuchařka:                            Sylva Konečná  
 
 
Provozní zaměstnankyně:
Petra Cupáková
Dana Brothánková
Rita Svobodová

Školnice: Petra Cupáková
Topič: Petra Cupáková

Kontakt

Mateřská škola Brno, Kárníkova 4, příspěvková organizace

Kárníkova 1531/4,
621 00  Brno
IČ: 70435961
549 273 307
ms.karnikova@seznam.cz
fp6kny2

Zobrazit kontakty

Projekty EU
Erasmus

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Projekty EU
Projekty EU