O škole

3.září 2023  |  

Naše mateřská škola má čtyři třídy VČELIČKY, BROUČKY , BERUŠKY a SLUNÍČKA. V naší mateřské škole  jsou děti v jednotlivých třídách rozděleny dle věku. Ve třídách Berušky a Broučci jsou již starší děti, které se pomalu připravují na vstup na základní školu. Nově vzniklá třída Včeličky se zaměřuje na adaptaci těch nejmenších a na vstup do mateřské školy.  Další třídou  jsou  Sluníčka  - speciálně logopedická třída, se zaměřením na logopedickou práci, odstraňování a nápravu vadné výslovnosti u dětí, na rozvoj a kulturu jejich řeči v součinnosti s přípravou na vstup do ZŠ.

Všechny čtyři třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, tělovýchovným zařízením (ribstole, švédská bedna, trampolína, kladina, žíněnka apod.) V každé třídě je dostatek hraček, stavebnic a didaktických pomůcek. Třídy jsou světlé, dostatečně prostorné a zařízené standardním nábytkem vhodným pro předškolní zařízení.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Můj barevný svět", s tématickými částmi tohoto programu jsou rodiče seznámeni na nástěnkách. Tento dokument je zpracován v souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Témata jsou dětem blízká, přirozeně motivující, snadno uchopitelná a přehledná. Činnostmi rozvíjíme všechny oblasti dětské osobnosti, jsou prostředkem k poznávání okolního světa a získávání schopnosti poradit si v nejrůznějších životních situacích. Obsahují prvky hry a tvořivosti. V maximální možné míře využíváme prožitkové učení, abychom co nejvíce omezili předávání hotových poznatků a slovních poučení.

O děti v naší mateřské škole se stará paní ředitelka, sedm zkušených kvalifikovaných učitelek, tři provozní zaměstnankyně, dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny.
Okolí naší školky umožňuje vycházky do prostředí lesa, do Zamilovaného háje, na několik hřišť a lesoparku. Tyto lokality umožňují dostatek podnětů pro spontánní činnosti, ale i pro ekoaktivity v souladu se zaměřením naší školy.

Kontakt

Mateřská škola Brno, Kárníkova 4, příspěvková organizace

Kárníkova 1531/4,
621 00  Brno
IČ: 70435961
549 273 307
ms.karnikova@seznam.cz
fp6kny2

Zobrazit kontakty

Projekty EU
Erasmus

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Projekty EU
Projekty EU