Organizace výuky

22.srpna 2022  |  

Můj den v mateřské škole

Organizace výuky:

Děti celodenně tráví čas pouze ve své třídě se svými p. učitelkami. Pouze od 16.15 hod. - 16.45 hod se děti spojují v " rozcházecí" třídě. 

Ráno: 6.45 – 8.00 hod. Dodržujte prosím tuto dobu, pozdější příchody narušují chod školy, předškolní vzdělávání a také úklid.

Po obědě: 12.30 – 13.00 hod.

Odpoledne: 14.45 – 16,45 hod.

                       

MŮJ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Ranní blok

6.45 – 8.55 Postupné scházení dětí ve své třídě. Hry dle přání dětí, individuální péče, logopedické chvilky, hravé činnosti a pohybové aktivity, rozvíjení podnětům nabízených učitelkou. Cílená práce s předškolními dětmi. Četba, experimentování, dramatizace apod. Tělovýchovné chvilky zařazujeme podle potřeby v průběhu celého dne.

8.55 – 9.15 Hygiena , svačina

9.15 – 9.45 Postupné dokončení činností a prací, společné přivítání dne, diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů dalším činnostem. Řízené činnosti, práce ve skupině, rozvoj všech okruhů podle ŠVP . Individuální, skupinové a společné aktivity, hudební a pohybové činnosti, logopedické chvilky.

9.45 -10.00 Příprava na pobyt venku

10.00 -12.00 Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí. Pobyt venku je také spojený s pozorováním, poznáváním experimentováním a otužováním.

12.00 -12.30 Hygiena , oběd. Děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze .

Klidový blok

12.30 – 14.30 Hygiena, ukládání ke spánku, poslech pohádky, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (zejména s předškoláky)

 

Odpolední blok

14.30 – 14.45 Hygiena, svačina

14.45 – 16.45 Odpolední zájmové činnosti, logopedické chvilky, didakticky

zacílené činnosti, pohybové a spontánní hry dle přání dětí.

Od 16. 15 hod - 16. 45  je pobyt dětí ze tříd v rozcházecí třídě dle rozpisu .

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci. 


Upozorňujeme rodiče, že pokud bez telefonického či jiného upozornění o neočekávaném zdržení nebude dítě   vyzvednuto do 15 minut po zavírací době – tedy do 17.00 hod., MŠ bude kontaktovat Policii ČR a Orgán   sociálně  právní ochrany dítěte. Dítě pak bude předáno do Krizového centra na Hapalově ul. 4.

Evidence vašeho dítěte

Nahlaste nám prosím každou změnu, kterou jste uvedli v přihlášce, evidenčním listu a zmocnění pro vyzvedávání dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kontakt

Mateřská škola Brno, Kárníkova 4, příspěvková organizace

Kárníkova 1531/4,
621 00  Brno
IČ: 70435961
549 273 307
ms.karnikova@seznam.cz
fp6kny2

Zobrazit kontakty

Projekty EU
Erasmus

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Projekty EU
Projekty EU
Projekty EU