Organizace výuky

22.srpna 2022  |  

Můj den v mateřské škole

Organizace výuky:

Od 6:45h do 7:00h se budou děti scházet ve třídě VČELIČKY. V 7:00h si děti převezme jejich paní učitelka a přejdou do své třídy!

Po obědě: 12:30 – 13:00 hod.

Odpoledne: 14:45 – 16:45 hod.

Od 16:15 - 16:45 hodin budou děti v "rozcházecí třídě", dle aktuálního rozpisu. 

                       

MŮJ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Ranní blok

6:45 – 7:00 Postupné scházení dětí ve třídě Včeličky.

7:00 - 9:00 Hry dle přání dětí, individuální péče, logopedická péče, hravé činnosti a pohybové aktivity, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou.

9:00 – 9:15 Hygiena, svačina

9:15 – 9:45 Postupné dokončení činností a prací, společné přivítání dne, diskuze, zhodnocení činností, individuální, skupinové, společné aktivity, hudební a pohybové činnosti, logopedické chvilky.

9:45 – 10:00 Příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00 Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí. Pobyt venku je také spojený s pozorováním, poznáváním, experimentováním a otužováním.

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd. Děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze.

12.00 -12.30 Hygiena , oběd. Děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze .

Klidový blok

12:30 – 14:30 Hygiena, ukládání ke spánku, poslech pohádky, relaxační hudby, spánek a odpočinek. Respektujeme rozdílné potřeby dětí.

14:30 – 14:45 Hygiena, svačina

Odpolední blok

14.45 – 16.45 Odpolední zájmové činnosti, logopedická péče, didakticky zacílené činnosti, pohybové a spontánní hry dle přání dětí.

Od 16: 15 - 16:45  je pobyt dětí ze tříd v rozcházecí třídě dle rozpisu .

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci. 


Upozorňujeme rodiče, že pokud bez telefonického či jiného upozornění o neočekávaném zdržení nebude dítě   vyzvednuto do 15 minut po zavírací době – tedy do 17.00 hod., MŠ bude kontaktovat Policii ČR a Orgán   sociálně  právní ochrany dítěte. Dítě pak bude předáno do Krizového centra na Hapalově ul. 4.

Evidence vašeho dítěte

Nahlaste nám prosím každou změnu, kterou jste uvedli v přihlášce, evidenčním listu a zmocnění pro vyzvedávání dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kontakt

Mateřská škola Brno, Kárníkova 4, příspěvková organizace

Kárníkova 1531/4,
621 00  Brno
IČ: 70435961
549 273 307
ms.karnikova@seznam.cz
fp6kny2

Zobrazit kontakty

Projekty EU
Erasmus

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Projekty EU
Projekty EU