Platby

22.srpna 2022  |  

PLATBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Školné platné od 4.9.2023

Platí se převodem na účet MŠ, případně poštovní složenkou do patnáctého dne daného měsíce.

Částka za školné činí 615.- Kč / měsíc

Platba  činí ve školním roce 2023/2024 částku  a rodiče ji odešlou  na č.ú. 37837621/0100  + VS Vašeho dítěte, který Vám bude přidělen na počátku školního roku. Prosíme platbu provést vždy do patnáctého dne v měsíci.

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je v daném školním roce šest a více let mají předškolní vzdělávání bezúplatné (Školský zákon, § 123 ods.2).

 

Kulturní fond na školní rok 2023/2024

Rodiči na informativních schůzkách se odsouhlasí částka 1000 Kč na jedno pololetí.

Prosíme rodiče, aby tuto částku uhradili do konce září  2023 na č.ú. 37837621/0100  + VS Vašeho dítěte, který Vám bude přidělen na počátku školního roku.


Stravné platné od 4.9.2024

Platí se zálohově k poslednímu dni  dni předchozího měsíce (např. za měsíc září je třeba uhradit dvě platby)

Děti, které ve školním roce dosáhnou :

7 let ( odklady školní docházky)                  54 Kč/den - záloha činí 1188,- Kč

3 - 6 let                                                                              48 Kč/den - záloha činí 1056,- Kč

Číslo účtu školní kuchyně je  43-3503010247/0100 + VS Vašeho dítěte. 

Doporučujeme rodičům dát na obě platby trvalý příkaz ve svém bankovním ústavu.

K 31.8. 2024 proběhne vyúčtování a na Váš účet bude vrácena částka za dny, kdy dítě nebylo přítomno v MŠ.

Všechny platby, prosím, provádějte zodpovědně.

Kontakt

Mateřská škola Brno, Kárníkova 4, příspěvková organizace

Kárníkova 1531/4,
621 00  Brno
IČ: 70435961
549 273 307
ms.karnikova@seznam.cz
fp6kny2

Zobrazit kontakty

Projekty EU
Erasmus

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Projekty EU
Projekty EU